Varukorgen uppdaterad

Är attefallshus på 30 kvm ett självklart val?

Attefallshus med loft 30 kvm i torpmodell exteriör_2

Ingen har nog missat att man idag får bygga attefallshus, bolundare på 30 kvm sedan lagändringen 1 augusti 2020. Tidigare var gränsen för attefallshus 25 kvm vilket innebär ytterligare 5 kvm. Det kanske inte låter som en stor skillnad men de extra kvadratmeterna gör stor skillnad i slutändan. Innebär lagändringen att efterfrågan på attefallshus under 30 kvm försvunnit? Visst är det störst efterfråga på attefallshus på 30 kvm men det finns tillfällen då det faktiskt kan vara mer fördelaktig att välja ett attefallshus på exempelvis 20 kvm eller 25 kvm.

Kort om regler för attefallshus och friggebodar

En grundförutsättning för att bygga ett attefallshus eller en friggebod, som klassas som komplementbyggnader, är att det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten. Både friggebod och attefallshus är bygglovsbefriade byggnader men du behöver göra en bygganmälan och invänta startbesked innan du bygger ett attefallshus. Det finns inga krav på hur många friggebodar du får bygga på tomten men den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte överstiga 15 kvm. På samma sätt får du bygga flera attefallshus på tomten (efter bygganmälan och erhållet startbesked) så länge den totala byggnadsarean inte överskrider 30 kvm. Detta innebär förenklat att du får bygga en eller flera friggebodar med total byggnadsarea på 15 kvm samt en eller flera attefallshus på samma tomt så länge den totala byggnadsarean för attefallshuset inte överstiger 30 kvm. Här kan du läsa mer om reglerna för attefallshus och friggebodar.

 

När kan det vara fördelaktig att bygga ett mindre attefallshus?

Ibland finns inte behovet att bygga största möjliga attefallshus utan det kan räcka med ett attefallshus enligt de gamla reglerna på 25 kvm. Säg att du planerar att bygga ett attefallshus som ska användas som gäststuga. Om du bygger ett attefallshus på 25 kvm kan du nyttja resterande 5 kvm till att bygga en fristående bastustuga på 5 kvm (måste uppfylla reglerna för attefallshus) så att båda byggnaderna tillsammans har en total byggnadsarea på 30 kvm. I detta fall får du förutom en väldigt trevlig gäststuga även en mysig bastustuga som du kan nyttja året om och tillsammans med dina gäster när de är på besök. Vi rekommenderar att du för en dialog med byggnadsnämnden i din kommun i samband med din bygganmälan. Här kan du läsa mer och få mer inspiration om våra bastustugor.

 

Bastustuga i funkisstil 5 kvm exteriör
Fristående bastustuga 5 kvm