Varukorgen uppdaterad

Köpa & Bygga Friggebod - Vilka regler gäller?

Den bygglovsfria byggnadsarean för friggebod är totalt 15 kvm som kan delas upp mellan flera byggnader.

Får jag bygga en friggebod?

Om du inte sedan tidigare har någon friggebod på din tomt får du bygga en eller flera friggebodar på en total byggnadsarea på 15 kvm. Till skillnad från attefallshus är den maximala takhöjden för friggebod 3m från taknock till medelmarknivån. Eftersom friggeboden är en komplementbyggnad måste det finnas ett bostadshus på tomten för att regeln för friggebod ska gälla. Friggeboden ska vara fristående och vara placerad i den omedelbara närheten till bostadshuset. Om placeringen ligger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs medgivande från din granne. Om friggebodens placering ligger nära vatten kan det krävas strandsskyddsdispens.

  • Förutom friggebod får du även bygga ett attefallshus på 30 kvm utan bygglov, dock krävs en bygganmälan till byggnadsnämnden. Läs mer om vad som gäller för attefallshus.