Varukorgen uppdaterad

Köpa & Bygga Attefallshus - Vilka regler gäller?

Attefallshus är en av våra populäraste och mest uppskattade produkter som ligger på mångas önskelista. Men innan man kan bygga ett attefallshus är det några saker man måste kolla upp innan byggnationen kan påbörjas.

Attefallshus kräver inget bygglov men bygganmälan behöver skickas in

Även om attefallshus kan uppföras utan bygglov behöver man göra en bygganmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan byggnationen kan påbörjas. När bygganmälan är inskickad kommer byggnadsnämnden hantera ditt ärende och kontrollera att din ansökan inte strider mot någon detaljplan där det kan finnas utökad lovplikt för attefallshus vilket innebär att inga komplementbyggnader eller komplementbostadshus får byggas. Det finns även områden som ligger inom totalförsvarets intresse, som exempelvis övningsfält, som förhindrar möjligheten att bygga ett attefallshus. Har du för avsikt att bygga ditt attefallshus nära vatten bör man vara medveten att det kan krävas strandskyddsdispens.

Byggnadsnämnden tar ut en avgift för start- och slutbesked som varierar beroende på vilken kommun man tillhör. För att få mer information om avgiften hänvisar vi dig till din kommun.

Förberedelser och förväntan

Även om uppstarten av ditt byggprojekt innebär lite förberedelser och väntan så är det snabbt glömt när du fått ditt startbesked och får påbörja byggnationen av ditt nya attefallshus.

Hur stort attefallshus får jag bygga?

Höjden på attefallshus, från medelmarknivå till taknock, får högst vara 4 meter. Byggnadsarean på attefallshuset utökades under 2020 från 25 kvm till 30 kvm och gäller idag både komplementbyggnader och komplementbostadshus. Förutom byggnadsarean bör du även överväga som du vill ha ett attefallshus med loft. Många av våra attefallshus har ett eller två loft vilket frigör väldigt mycket yta för sociala utrymmen som vardagsrum och kök.

 

Attefallshus 30 kvm med tre rum och två loft exteriör_3

Bra att veta om attefallshus

  • Attefallsreglerna gäller endast på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Reglerna gäller inte för nybyggnation på en tomt som är obebyggd.

  • Attefallshuset ska placeras i omedelbar närhet till huvudbostaden och måste vara mer än 4,5 meter från tomtgränsen om du inte fått din grannes medgivande.

  • Förutom attefallshus behöver du inte söka bygglov för att uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, dvs friggebodar med högst 15 kvm byggnadsarea. Lär mer om regler för friggebodar här.


Vanliga frågor och svar om attefallsreglerna

Ett attefallshus måste vara en fristående byggnad och får inte byggas ihop med huvudbyggnaden eller med en annan byggnad. Om du önskar bygga ut din huvudbyggnad får du ansöka om bygglov hos din kommun.

Ett attefallshus får byggas på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus. Bor du i ett flerbostadshus, eller kanske köpt en ny tomt som saknar en- eller tvåbostadshus får du inte bygga ett attefallshus. Det finns inga krav på att en- eller tvåbostadshuset behöver vara en viss storlek.

Du får bygga en eller flera friggebodar så länge inte totala ytan överstiger 15 kvm. Utöver detta får du bygga attefallshus på 30 kvm. Men glöm inte att göra en bygganmälan och invänta startbesked.

Nej, attefallsreglerna gäller för ett en- eller tvåbostadshus.

Du får ha en källare till ditt attefallshus såvida det inte finns några geotekniska hinder för detta.

Ja det är möjligt så länge du följer attefallsreglerna. Men innan du börjar ska bygganmälan skickas in och invänta ett startbesked från byggnadsnämnden i din kommun.

Ett attefallshus får maximalt vara 4 meter från medelmarknivå till taknock.