Varukorgen uppdaterad

Ansök om att bli auktoriserad byggpartner

Ange webbadress till hemsida

Vi kan hjälpa till med

Ange område där ni kan montera Sorselestugans produkter, t.ex. Umeå, Bohuslän etc.
Ange referenskunder med kontaktuppgifter.

Woodgroup Lapland Söker Samarbetspartner inom bygg

 

Sorselestugan - Sorseledörren - Bastukällan

Woodgroup-koncernen består i huvudsak av tre företag med tre separata webbplatser: Sorselestugan, Sorseledörren och Bastukällan. Dessutom ingår varumärket Sorselebryggan under Sorselestugan. Våra bolag riktar främst in sig mot privatmarknaden (B2C) men bedriver även affärsverksamhet gentemot företag (B2B). Marknaden är för närvarande i Sverige, men koncernen riktar också blicken mot nya marknader för framtida tillväxt och expansion.

Arbetsuppgifterna kommer primärt att omfatta montering av hus, bastustugor, förråd, bryggor samt enskilda installationer av dörrar och fönster för de olika bolagen. I er ansökan kan ni specificera vilka tjänster ni kan utföra. Arbetet fokuserar huvudsakligen på B2C-sektorn, men inkluderar även projekt inom B2B. Ni kommer övergripande att jobba mot fasta ersättningar där vi även tillämpar en kickback-modell.  Vi kommer stödja er vid behov och säkerställa att både ni och vi når önskade resultat till kundens belåtenhet. Majoriteten av projekten kommer att vara inom ramen för Sorselestugan, där ni kommer att fungera som underentreprenör (UE).

Vi kommer att upprätta ett avtal mellan våra företag för att tydligt fastställa villkoren för de planerade arbetena. Ni kommer ha möjlighet att själva specificera det geografiska område där ni önskar vara verksamma. För varje projekt kommer det även att finnas ett avtal mellan er och slutkunden för att klargöra de specifika förutsättningarna.

Ni kommer att bli auktoriserade av oss efter att ni slutfört det första jobbet. Ett grundläggande krav är att all kommunikation, både med oss och med slutkunden, måste ske på svenska. Dessutom måste det alltid finnas en representant på byggarbetsplatsen som kan kommunicera effektivt på svenska. Detta säkerställer en smidig och tydlig dialog under hela processen.

Vi ser fram emot ert samarbete!

För mer info kontakta marknadschef Robert Gabrielsson 0705-575757 robert@woodgroup.se